"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

χάρτης της περιοχής

Είχα επισκεφτεί στο παρελθόν πολλές φορές την περιοχή,
αλλά πέρα από το Ασκάρι και την Καρτέρεζα
δεν μπόρεσα να προχωρήσω.
Τώρα, με τη βοήθεια του Σπύρου Βασιλείου
ξεδιάλυνε το τοπίο των οικισμών της περιοχής.
Σμοκοβίνα, Μουχάρι, Καρτέρεζα, 
Ντομπράτι, Ασκάρι, Μπατζιαράτι
και έπεται συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: