"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Ο Αλή πασάς και η κυρά Βασιλική.

Ένας ωραίος πίνακας (1842) 158Χ182 εκ.
 του Paul Emil Jacobs (1802-1866)
με τον Αλή πασά και τη δική μας κυρά Βασιλική
από την Πλεσίβιτσα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: