"Λευκάδα...Αντίρριο, με ένα εισιτήριο! "

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

ΜΕΘΕΞΙΣ!!!

Το πειρασμικό.
Μελίνα Κυρτάτα, Θωμάς Λιόλιος, Ελένη Ντέτσικα.
Από τις κορυφαίες σκηνές του έργου!
Φωτογραφία Απόστολος Δήμος

Δεν υπάρχουν σχόλια: