"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Μπουγάζι (Δάφνη)


Λεζάντα: Οι μαθηταί ''Μπουγαζίου'' (Φιλιατών). Άνωθεν εμού διακρίνεται ο αγροτικός διανομεύς της Κεραμίτσης. Η φωτογραφία ελήφθη την άνοιξιν του 1952 εις τοπικήν πανήγυριν άνωθεν του χωρίου. υπηρέτησα εκεί μόνον εν έτος ως απεσπασμένος υπό του Επιθεωρητού Αλέκου Μεταξά. Οι μαθηταί του Σχολείου τούτου με υπερηγάπων και ήσαν αρκετά καλοί μαθηταί.


                          (από το αρχείο του δάσκαλου Δημοσθένη Βασιλείου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: