"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Το κιόνι του Ζοργιάνη.

Κιόνι του Ζοργιάνη. Μεγάλος μονοκόμματος βράχος στον Γκορίλα, κοντά στη σπηλιά του Άι-Αρσένη. Ο Μάριος Μπίκας γράφει: "… Το Κιόνι του Ζοργιάννη αγέραστο στο χρόνο, ορθώνεται στο μέσο της ραχοκοκαλιάς του Κορύλα, πελεκημένο, από τους λατόμους και  λιθοσυλλέκτες των τειχοποιών της Ακρόπολης της αρχαίας Ελέας (350 π. Χ.)…"[1]  Ο βράχος, ίσως χρησιμοποιήθηκε ως βίγλα-φρυκτωρία, λόγω της στρατηγικής του θέσης πάνω από την πεδιάδα της Παραμυθιάς και δίπλα στο μονοπάτι του σταυρού. (Για την ετυμολογία του Ζοργιάνη βλ. Σκάλα του Ζωργιάνου.) Για το κιόνι, ο Ζ. Συμεωνίδης γράφει: "Κιόνια, τα κοινό τοπωνύμιο που χαρακτηρίζει λέίψανα μεσαιωνικών και αρχαίων οικοδομημάτων."[2] Η θέση ίσως έχει αρχαία ερείπια και ονομάστηκε από αυτά, αλλά το πιο πιθανό είναι να ονομάστηκε κιόνι (<κιόνιον, κολώνα) από το σχήμα του βράχου.


[1] Μάριος Μπίκας, Το  μονοπάτι του Σταυρού, η Σπηλιά του Αγίου Αρσενίου  και το μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου (της Βέλλιανης). 
[2] Συμεωνίδης, Λεξικό, τ. Α' σ. 695.

Δεν υπάρχουν σχόλια: