"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Ασκάρι συνέχεια...

Ήταν τόση η μανία μας να δούμε τα ερείπια
που δεν βλέπαμε τη βροχή που έρχονταν...
Το σπίτι αυτό μας πρόσφερε προστασία...
Είχε το ίδιο περίπου σχέδιο με το σπίτι
του Αγά Μάνη στο γειτονικό Μπατζιαράτι.
Μόνο που εδώ, οι κατοπινοί ιδιοκτήτες
δεν έκλεισαν τις τυφεκιοθυρίδες 
όπως στο σπίτι του αγά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: