"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Ασκάρι

Από το Μπατζιαράτι στο Ασκάρι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: