"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Η Μεγάλη Παναγιά της Παραμυθιάς

Η Μεγάλη Παναγιά στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας
Αφροδίτη ΠΑΣΑΛΗ, Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ'• Σελ. 369-394
ΑΘΗΝΑ 1997

Δεν υπάρχουν σχόλια: