"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Η αρέντα του Θέρους


Ένα νεύμα
Ένα χαμόγελο
Κι έρχεται το Θέρος
Αρεντεύοντας
Στις πλαγιές του Χειμώνα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: