"Μη σταματάς άνθρωπο απ' το δρόμο κι από γάμο!" "

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Οι μάχες της Κεραμίτσας


(τμήματα χαρτών της Γ.Υ.Σ. 1/50.000, 1948 ενωμένα)

(μεγέθυνση χάρτη της Δ.Ι.Σ. με προσθήκες και αλλαγές)

Σαν σήμερα πριν από 70 χρόνια, άρχισαν οι μάχες της Κεραμίτσας. Το 611 Τ.Π. και το 629 Τ.Π. δεν συναντάνε ουσιαστική αντίσταση και προελαύνουν στην Κεραμίτσα καταλαμβάνοντας τη Βελούνα. Όταν καταλαβαίνουν ότι αλλού ήταν ο στόχος (η Κόνιτσα) τα παρατάνε όλα και φεύγουν για τη Ζίτσα!
                         
 ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ            
         (από το ημερολόγια του 611 Τ.Π και της VIII Μεραρχίας)

16-12-47
Μετά διαφόρους μάχας της χθες και σήμερον καθ’ ας ο εχθρός έσχεν 6 νεκρούς ανευρεθέντες εις περιοχήν Αχούρια Μαλουνίου- άγιος Αθανάσιος Κεραμίτσης. Τάγμα κατέχει θέσεις: Διλοχία: Πρέσπα-ΚοκκινοΛιθάρι αριστερά και διλοχία Αγ. Αθανάσιος ύψωμα Μάρως- δυο δενδράκια.
17-12-47

Αναγνωρίσεις έμπροσθεν του μετώπου εξηκρίβωσαν ότι εχθρός κατέχει ολόκληρον την Βελούναν το Β. του χωρίου Κεραμίτσης ύψωμα. Την Κορποράχην και αχούρια Κεραμίτσης. Εις αναγνώρησιν προς Βελούναν ετραυματίσθη ο λοχαγός Βολτέας και 2 στρατιώται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: