"Απ' το έβγα του ηλιού ως το κάτσιμο του φεγγαριού!" "

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Το γεφύρι στο ΓηρομέριΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ (ΓΗΡΟΜΕΡΙ)

Τοξωτό γεφύρι πάνω στο μονοπάτι που οδηγούσε από το Γηρομέρι στην Πλεσίβιτσα μονοπάτι «Βούβα», και στη Φανερωμένη, (ο Μουσελίμης γι αυτό το λόγο το ονομάζει Γερομερίου-Φανερωμένης)[1] στον παραπόταμο του Καλαμά Καλπακιώτικο. Φτιάχτηκε με χορηγία του Νικολάου Μπινάκη από τη Σίδερη[2].  Το γεφύρι αυτό κατέρρευσε από μια μεγάλη κατεβασιά του ποταμού το 1868[3].
Στην εφημερίδα "ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ" (αρ. 6, 5-2-1931, σ.3) του Γ. Βουγίδη, διαβάζουμε σε άρθρο του Σ. Κ. Τριαντάφυλλου: "...Το 1930 ήτανε γόνιμο για το Γηρομέρι...έφκιασε και το βατό γεφύρι εις την θέσιν "βρύση" πάνω στα βάρθρα που υπήρχανε... Το γεφύρι αυτό έγεινε με ξύλινο κατάστρωμα..."
Τα πέτρινα βάθρα από το γεφύρι αυτό, σώζονται σήμερα κάτω από το Γηρομέρι ενσωματωμένα στην τσιμεντένια γέφυρα που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '50. Διακρίνονται καθαρά οι δοκοθήκες που υποστήριζαν το ξύλινο ζεύγμα του γεφυριού.
(Ίσως το γεφύρι αυτό από την αρχή να ήταν ζευκτό και τα νερά να παράσυραν το ξύλινο τμήμα του που κατασκευάστηκε ξανά το 1931. Στα πέτρινα ακρόβαθρα σήμερα δεν διακρίνεται αρχή τόξου).

Ο αναλημματικός τοίχος του μονοπατιού που οδηγούσε στη Φανερωμένη. (δεξιά κατάντη).

Ο αναλημματικός τοίχος του μονοπατιού που οδηγούσε στην Πλεσίβιτσα. (δεξιά ανάντη).


[1] Ο Σπύρος Μαντάς το ονομάζει γεφύρι στην Μπαϊνταλού ή γεφύρι στην Πηγή.
[2] Μουσελίμης, Αρχαιότητες ο.π. σ. 311 και Μαντάς, Ηπειρώτικα Γεφύρια, σ. 64).
[3] Λαμπρίδης, Αγαθοεργημάτων, ΙΙ, σ. 182 και Μαντάς, Γεφύρια, σ. 64.

Δεν υπάρχουν σχόλια: