"Απ' το έβγα του ηλιού ως το κάτσιμο του φεγγαριού!" "

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

ζγιάζοντας...

Ας ανοίξουμε το κεφάλαιο με τις ζυγαριές, τις παλάντζες, τις πλάστιγγες και τα καντάρια.
Θα κλείσει με μια έκθεση και την παρουσίαση ενός οδηγού.

Στη φωτογραφία: THEMIS 5 Kg και το κουτάκι με τα 200, 100, 50, 20, 10, 5 γραμμάρια.

Στην κάτω φωτογραφία: 2 οκάδες, 200, 100, 25, 10 δράμια.


Δεν υπάρχουν σχόλια: