"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

κλειδωνιές


Μερικές από αυτές είναι πραγματικά έργα τέχνης κι όχι τεχνικής!  :)


Δεν υπάρχουν σχόλια: