"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Μπατζιαράτι τέλος

Μιά τελευταία ματιά στο Μπατζιαράτι (δεύτερο σπίτι).
Έχω την εντύπωση ότι ολόκληρος ο λόφος ανήκε στην οικογένεια
του αγά Μάνη.
Το δεύτερο και τρίτο σπίτι (του οποίου διακρίνονται ελάχιστα ίχνη)
θα πρέπει να στέγαζε τους υποτακτικούς του αγά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: